Liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ văn phòng

Nhà máy: Thôn Đông Trung, Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh

Hotline: 0203.6293939 _ 0971.900.688

Email:bavabi.vn@gmail.com

Địa chỉ nhà máy

Nhà máy: Thôn Đông Trung, Xã Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh

Hotline: 0203.6293939 _ 0971.900.688

Email: bavabi.vn@gmail.com