Liên hệ chúng tôi

 Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Thủy sản Quảng Ninh (BAVABI)

? Nhà máy: Thôn Đông Trung, Đông Xá, Vân Đồn, Quảng Ninh

? Hotline: 0203.6293939 _ 0971.900.688

? Email: info@bavabi.com
?  Website: https://www.bavabi.com